Yazanlar Ömer Çakıcı, Mehmet Ceylan Konusu: Kitapta, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine yönelik mevzuat tek çatı altında toplanarak, kesinti uygulanacak işlemler,

Yazanlar
Ömer Çakıcı, Mehmet Ceylan

Konusu:
Kitapta, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine yönelik mevzuat tek çatı altında toplanarak, kesinti uygulanacak işlemler, mükellefler, matrah, oranlar, istisnalar, beyan ve ödeme hususları uygulama yöntemleriyle birlikte detaylı olarak ele alınmış, pek çok sorunlu alana ilişkin görüş ve açıklamalara yer verilmiştir.