Yeni Atama
Yeni Atama
Risk Analizi Genel Md. Ziyareti
Risk Analizi Genel Md. Ziyareti
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Mülkiye Kariyer Günleri
Mülkiye Kariyer Günleri
İftar Programı
İftar Programı
Dernekler Toplantısı
Dernekler Toplantısı
Ticaret Bakan Yrd. Ziyareti 
Ticaret Bakan Yrd. Ziyareti 
TBMM Ziyareti
TBMM Ziyareti
RTÜK Ziyareti
RTÜK Ziyareti
Kahvaltı Buluşması
Kahvaltı Buluşması
Kamu Uzmanları Platformu
Kamu Uzmanları Platformu
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İle Protokol İmzalanmıştır
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İle Protokol İmzalanmıştır
Devlet Gelir Uzmanları Derneği İstişare Toplantısı
Devlet Gelir Uzmanları Derneği İstişare Toplantısı
previous arrow
next arrow
Yeni Atama
Risk Analizi Genel Md. Ziyareti
Merkez Kariyer Uzmanlığına Dair
Mülkiye Kariyer Günleri
İftar Programı
Dernekler Toplantısı
Ticaret Bakan Yrd. Ziyareti 
TBMM Ziyareti
RTÜK Ziyareti
Kahvaltı Buluşması
Kamu Uzmanları Platformu
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İle Protokol İmzalanmıştır
Devlet Gelir Uzmanları Derneği İstişare Toplantısı
previous arrow
next arrow

DERNEĞİMİZ

YÖNETİM KURULU

Ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

TÜZÜĞÜMÜZ

Ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

ÜYE FORMU

Ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

DEVLET GELİR UZMANLARI

Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Dguder, Yönetim Kurulu, Başkanımızın Mesajı, Tüzüğümüz, Uzmanlık Tezleri, Makaleler, Üye Yayınları, Uzman Görüş Dergisi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İlk olarak 1996 yılının Aralık ayında göreve başlatılan Devlet Gelir Uzmanları, başarılı ve özverili çalışmaları ile Gelir İdaresine büyük katkıda bulunmuşlar ve Gelir İdaresinin yenilikçi, bilimsel düşünceye sahip, temel bilgi sağlayıcı, aydınlatıcı ve öncü personeli haline gelmişlerdir.

  • Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,
  • Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek,
  • İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak,
  • Başkanlıkça yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları Başkanlığa bağlı birimler bünyesinde yürütülür.
Daha Fazla
Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Dguder, Yönetim Kurulu, Başkanımızın Mesajı, Tüzüğümüz, Uzmanlık Tezleri, Makaleler, Üye Yayınları, Uzman Görüş Dergisi

Devlet Gelir Uzmanları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet gelir uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile Devlet gelir uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Devlet gelir uzmanı ve Devlet gelir uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

  • Amaç ve Kapsam
  • Uzman Yardımcılığına Giriş
  • Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
  • Tez Hazırlanması, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atama
  • Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
  • Çeşitli ve Son Hükümler
Daha Fazla

FORMLAR

Mal Bildirim Formu

Formu incelemek için tıklayınız.

Hususi Pasaport

Formu incelemek için tıklayınız.

Otopark Kartı Talep

Formu incelemek için tıklayınız.