Değerli ziyaretçilerimiz,

Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyetinin asli unsurlarından Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, bütçe gelirlerinin tamamına yakınını toplayan ve vergi ile alakalı uygulamalara yön veren Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında görevli Devlet Gelir Uzmanları tarafından 2004 yılında kurulmuştur.

Her bir Devlet Gelir Uzmanı ve Yardımcısı, kendisinden;
-Mevzuatı kendisine rehber edinen,
-Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mesleğimize ilişkin Devlet Gelir Uzmanları Yönetmeliği, Derneğimize ilişkin Devlet Gelir Uzmanları Derneği Tüzüğü başta olmak üzere her tür hukuki düzenlemeye riayet eden,
-Kişisel ilişkilerde her zaman ılımlı, açık ve net olan,
-Bulunduğu her ortamdaki herkese karşı nezaketli olan ve üstlerine, amirlerine gerekli saygıyı gösteren,
-Unvan gözetmeksizin hiç kimse ile polemik içinde olmayan,
-Kendisine, kılık ve kıyafetine özen gösteren,
-Empati yapan, konuşma ve davranışlarına bunu yansıtan,
-Çok çalışan, nerede görevlendirilirse görevlendirilsin, görevlendirildiği yerin faaliyet alanındaki her işi en iyi şekilde öğrenmeye ve yerine getirmeye gayret eden,
-Bilgi sahibi olmadan herhangi bir konuda fikir beyanında bulunmayan,
-Fikirlerini ifade etmekten korkmayan ve savunan,
-Her doğrunun her ortamda söylenmesinin uygun olmadığını idrak eden,
-Ne söylediği kadar nasıl söylediğinin de önemli olduğunu bilen, usul ve üslubuna dikkat eden,
-Öğrenmekten yorulmayan, daima sorgulayan, bilmediğini işin ehline soran,
-İşten kaçan değil, işin üstüne giden ve kendisine iş verilmediğinde talep eden,
-Kendisine verilen her işi, her dosyayı ilgili mevzuat kapsamında en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapan,
-Başkalarının birikimlerine değer veren, öğrenmeye çalışan, kendi birikimlerini ise gerek sözlü gerek yazılı (makale, kitap gibi) paylaşmayı görev bilen,
-Mesleki faaliyeti dışında spor, sanat ya da herhangi bir sosyal aktivitede mutlaka kendisine uygun bir ilgi alanı bulan,
-Dini inanış, siyasal düşünce, etnik köken gibi unsurlara takılmadan, bunlara ilişkin polemiklere kesinlikle girmeden, olaylara daima objektif bakmaya gayret eden ve yaptığı işlerde objektif olan,
-Mesleki ve kişisel eğitime önem veren, kendini sürekli geliştirmeye çalışan,
-Çağın getirdiği yenilikleri/teknolojiyi takip eden ve işlerinde uygulayan,
-Dünyada geçerliği bulunan en az bir yabancı dili çok iyi bilen,
-Aktüaliteyi takip eden,
-Geleceğin idareci adayı olduğunu unutmayan,
-Dürüstlük başta olmak üzere tüm ahlaki ve etik değerlere uygun davranan ve erdem sahibi
bir insan olmasının beklendiğini bilir.

Kısaca, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü kendisine düstur edinen Devlet Gelir Uzmanları ve Yardımcıları olarak hepimiz, mesleğin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteren, bulunduğumuz yerin farkında olan, mesleğini daha ileriye götürmenin birlik olmaktan geçtiğini düşünen kişiler olarak bu çatının altında toplanmış bulunuyoruz.

Birey ya da grup menfaatinin ötesinde arzu ettiğimiz Türkiye’ye ulaşmak için çaba sarf ediyoruz ve mesleğimizdeki her olumlu gelişmenin ülkemize de olumlu yansıyacağına inanıyoruz.

Güçlü bir ülkenin güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ekonominin ise vergi adaletiyle birlikte güçlü bir vergi yapısına sahip olması gerektiğini biliyor, Devlet Gelir Uzmanları Derneği ve bu derneğin üyeleri olarak bu nihai hedef doğrultusunda çok önemli bir misyonumuzun var olduğunu, vizyonumuzun buna göre şekillendiğini ifade etmekten gurur duyuyoruz.

Saygılarımla,

Emine Elif DURCAN
Devlet Gelir Uzmanları Derneği Başkanı