Yazanlar Ömer Çakıcı, Mehmet Ceylan Konusu: Kitapta, banka ve sigorta muameleleri vergisinin; konusuna giren işlemler, mükellefler, matrah, oranlar, muafiyet ile istisnalar, beyan ve ödenmesi

Yazanlar
Ömer Çakıcı, Mehmet Ceylan

Konusu:
Kitapta, banka ve sigorta muameleleri vergisinin; konusuna giren işlemler, mükellefler, matrah, oranlar, muafiyet ile istisnalar, beyan ve ödenmesi hususları detaylı olarak örneklemek suretiyle açıklanmış ve güncel tüm mevzuata yer verilmiştir.